Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    Co roku, kilka dni po swoich święceniach kapłańskich, neoprezbiterzy przybywają do seminarium, by sprawować tu Mszę św. Prymicyjną. W tym roku 13. maja, we wtorek, nowi kapłani naszej archidiecezji wraz z księżmi przełożonymi i profesorami celebrowali uroczystą Mszę św. prymicyjną dla wspólnoty seminaryjnej. Wyjątkowej celebrze przewodniczył ksiądz rektor Włodzimierz Kowalik. Neoprezbiterzy sprawowali Eucharystię w kościele seminaryjnym, gdzie przez lata formacji gromadzili się we wspólnocie na modlitwie, gdzie na spotkaniu z Panem rozeznawali swoje powołanie. Stają przy ołtarzu, do którego zbliżali się przez kolejne lata i z którego przyjmowali Ciało i Krew Pańską, by teraz mocą przyjętych święceń dawać Chrystusa swoim braciom i udzielić błogosławieństwa prymicyjnego.
 
Neoprezbiterzy Kościoła częstochowskiego. 
Uroczysta Msza św. prymicyjna neoprezbiterów. 
Podziękowania vice-duktora rocznika ks. Jakuba Raczyńskiego 
dla wspólnoty seminaryjnej. 
Neoprezbiterzy udzielają uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego 
księżom przełożonym i profesorom.Błogosławieństwo prymicyjne dla diakonów i alumnów.