Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    Co roku, kilka dni po swoich święceniach kapłańskich, neoprezbiterzy przybywają do seminarium, by sprawować tu Mszę św. Prymicyjną. W tym roku 13. maja, we wtorek, nowi kapłani naszej archidiecezji wraz z księżmi przełożonymi i profesorami celebrowali uroczystą Mszę św. prymicyjną dla wspólnoty seminaryjnej. Wyjątkowej celebrze przewodniczył ksiądz rektor Włodzimierz Kowalik. Neoprezbiterzy sprawowali Eucharystię w kościele seminaryjnym, gdzie przez lata formacji gromadzili się we wspólnocie na modlitwie, gdzie na spotkaniu z Panem rozeznawali swoje powołanie. Stają przy ołtarzu, do którego zbliżali się przez kolejne lata i z którego przyjmowali Ciało i Krew Pańską, by teraz mocą przyjętych święceń dawać Chrystusa swoim braciom i udzielić błogosławieństwa prymicyjnego.
 
Neoprezbiterzy Kościoła częstochowskiego. 
Uroczysta Msza św. prymicyjna neoprezbiterów. 
Podziękowania vice-duktora rocznika ks. Jakuba Raczyńskiego 
dla wspólnoty seminaryjnej. 
Neoprezbiterzy udzielają uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego 
księżom przełożonym i profesorom.Błogosławieństwo prymicyjne dla diakonów i alumnów.