Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    Co roku, kilka dni po swoich święceniach kapłańskich, neoprezbiterzy przybywają do seminarium, by sprawować tu Mszę św. Prymicyjną. W tym roku 13. maja, we wtorek, nowi kapłani naszej archidiecezji wraz z księżmi przełożonymi i profesorami celebrowali uroczystą Mszę św. prymicyjną dla wspólnoty seminaryjnej. Wyjątkowej celebrze przewodniczył ksiądz rektor Włodzimierz Kowalik. Neoprezbiterzy sprawowali Eucharystię w kościele seminaryjnym, gdzie przez lata formacji gromadzili się we wspólnocie na modlitwie, gdzie na spotkaniu z Panem rozeznawali swoje powołanie. Stają przy ołtarzu, do którego zbliżali się przez kolejne lata i z którego przyjmowali Ciało i Krew Pańską, by teraz mocą przyjętych święceń dawać Chrystusa swoim braciom i udzielić błogosławieństwa prymicyjnego.
 
Neoprezbiterzy Kościoła częstochowskiego. 
Uroczysta Msza św. prymicyjna neoprezbiterów. 
Podziękowania vice-duktora rocznika ks. Jakuba Raczyńskiego 
dla wspólnoty seminaryjnej. 
Neoprezbiterzy udzielają uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego 
księżom przełożonym i profesorom.Błogosławieństwo prymicyjne dla diakonów i alumnów.