Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    W czwartek po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, Kościół katolicki czci w sposób szczególny tajemnicę eucharystycznej obecności Jezusa Chrystusa w Sakramencie Ołtarza, przez obchód Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Nasza wspólnota seminaryjna przygotowuje się do tego dnia przez odprawienie Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego. Mszą św. we wtorkowy poranek rozpoczęliśmy adorację Najświętszego Sakramentu, która trwała do uroczystych Nieszporów Eucharystycznych w środowy wieczór. Przed Jezusem Chrystusem pod postacią Chleba, wystawionym  kościele seminaryjnym, trwaliśmy w dzień i w nocy na modlitwie indywidualnej, wspólnotowej i rocznikowej. Razem z nami trwali na modlitwie księża przełożeni, wychowawcy i profesorowie. Adoracji towarzyszył szczególny nastrój skupienia i modlitewnego wyciszenia, który pomógł nam się przygotować do właściwego przeżycia uroczystości Bożego Ciała.


Czuwanie alumnów przy Najświętszym Sakramencie.

Uroczyste Nieszpory Eucharystyczne.