Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    W czwartek po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, Kościół katolicki czci w sposób szczególny tajemnicę eucharystycznej obecności Jezusa Chrystusa w Sakramencie Ołtarza, przez obchód Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Nasza wspólnota seminaryjna przygotowuje się do tego dnia przez odprawienie Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego. Mszą św. we wtorkowy poranek rozpoczęliśmy adorację Najświętszego Sakramentu, która trwała do uroczystych Nieszporów Eucharystycznych w środowy wieczór. Przed Jezusem Chrystusem pod postacią Chleba, wystawionym  kościele seminaryjnym, trwaliśmy w dzień i w nocy na modlitwie indywidualnej, wspólnotowej i rocznikowej. Razem z nami trwali na modlitwie księża przełożeni, wychowawcy i profesorowie. Adoracji towarzyszył szczególny nastrój skupienia i modlitewnego wyciszenia, który pomógł nam się przygotować do właściwego przeżycia uroczystości Bożego Ciała.


Czuwanie alumnów przy Najświętszym Sakramencie.

Uroczyste Nieszpory Eucharystyczne.