Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana powszechnie Uroczystością Bożego Ciała, jest okazją do publicznego zamanifestowania wiary Kościoła w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Tego dnia ulice miast i wsi przemierzają procesje, w których do czterech stacji - ołtarzy niesiony jest Najświętszy Sakrament.
    W Częstochowie główna procesja Bożego Ciała rozpoczęła się Mszą św. na Szczycie Jasnogórskim, sprawowaną w koncelebrze m.in. naszych księży przełożonych i profesorów oraz księży neoprezbiterów, przez arcybiskupa metropolitę częstochowskiego Stanisława Nowaka, który po Eucharystii poprowadził procesję Alejami Najświętszej Maryi Panny. Przy kolejnych ołtarzach śpiewano fragmenty Ewangelii, a arcybiskup odmawiał modlitwy błagalne i wygłaszał krótką homilię. Ostatni, czwarty ołtarz, znajdował się przed bazyliką archikatedralną. Stamtąd dostojny celebrans udzielił wszystkim zgromadzonym i całemu miastu błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. W tej modlitwie całego miasta uczestniczyła jak co roku nasza seminaryjna wspólnota, wyznając swoją wiarę w sakramentalną obecność Chrystusa w Eucharystii.


Uroczyste Msza św. na Szczycie Jasnogórskim pod przewodnictwem
arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka.

Alumni w procesji.
 
Procesja opuszcza klasztor jasnogórski.
 
Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem przy pierwszym ołtarzu.
 
Homilia arcybiskupa Stanisława Nowaka.

Najświętszy Sakrament na ulicach Częstochowy.
 
Neoprezbiterzy i diakoni Kościoła częstochowskiego.

Przełożeni i Profesorowie w procesji.

Homilia arcybiskupa Stanisława Nowaka przy drugim ołtarzu – kościół pw. św. Jakuba.

W procesji wzięli liczny udział mieszkańcy Częstochowy.

Arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak z przedstawicielami rzemiosła.
 
Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem przy trzecim ołtarzu – kościół pw. św. Zygmunta.

Ostatni ołtarz – bazylika archikatedralna.
 
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem przy ostatnim ołtarzu.

Wierni zgromadzeni na placu pod częstochowską bazyliką archikatedralną.

Porządku i bezpieczeństwa podczas procesji pilnowała służba porządkowa
Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Uczestnicy procesji pod archikatedrą.