Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    Każdego roku w piątek po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej obchodzimy uroczystość odpustową. Nasz seminaryjny kościół p. w. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana został bowiem konsekrowany właśnie w dzień po uroczystości Bożego Ciała, 7 czerwca 1996 roku. Mszę św. sprawował arcybiskup Metropolita częstochowski Stanisław Nowak w koncelebrze księży przełożonych, profesorów, neoprezbiterów i księży gości. W Eucharystii uczestniczyli także świeccy wykładowcy i pracownicy seminarium oraz rodzice neoprezbiterów, a także księża kanonicy z kapituł naszej archidiecezji.
    Po Mszy św., w auli im. Jana Pawła II, neoprezbiterzy otrzymali z rąk księdza arcybiskupa dyplomy magisterskie. Uroczystość ta była dla nich także pewnym pożegnaniem z seminarium, bowiem już niedługo otrzymają dekrety ze skierowaniem do pracy jako wikariusze w swoich pierwszych parafiach.
 
Procesja wejścia. 
Msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka. 
Księża kanonicy. 
Śpiew w wykonaniu scholi seminaryjnej. 
Wręczenie dyplomów magisterskich księżom neoprezbiterom. 
Słowo arcybiskupa Stanisława Nowaka. 
Goście zgromadzeni w auli seminaryjnej. 
Przemówienie dziekana alumnów dk. Michała Cichonia.
Podziękowania duktora neoprezbiterów ks. Piotra Sokalskiego. 
Słowo ks. rektora Włodzimierza Kowalika.