Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    Każdego roku w piątek po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej obchodzimy uroczystość odpustową. Nasz seminaryjny kościół p. w. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana został bowiem konsekrowany właśnie w dzień po uroczystości Bożego Ciała, 7 czerwca 1996 roku. Mszę św. sprawował arcybiskup Metropolita częstochowski Stanisław Nowak w koncelebrze księży przełożonych, profesorów, neoprezbiterów i księży gości. W Eucharystii uczestniczyli także świeccy wykładowcy i pracownicy seminarium oraz rodzice neoprezbiterów, a także księża kanonicy z kapituł naszej archidiecezji.
    Po Mszy św., w auli im. Jana Pawła II, neoprezbiterzy otrzymali z rąk księdza arcybiskupa dyplomy magisterskie. Uroczystość ta była dla nich także pewnym pożegnaniem z seminarium, bowiem już niedługo otrzymają dekrety ze skierowaniem do pracy jako wikariusze w swoich pierwszych parafiach.
 
Procesja wejścia. 
Msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka. 
Księża kanonicy. 
Śpiew w wykonaniu scholi seminaryjnej. 
Wręczenie dyplomów magisterskich księżom neoprezbiterom. 
Słowo arcybiskupa Stanisława Nowaka. 
Goście zgromadzeni w auli seminaryjnej. 
Przemówienie dziekana alumnów dk. Michała Cichonia.
Podziękowania duktora neoprezbiterów ks. Piotra Sokalskiego. 
Słowo ks. rektora Włodzimierza Kowalika.