Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    Ostatni tydzień maja rozpoczęliśmy dniem skupienia, który zainicjowało nabożeństwo majowe w sobotni wieczór. Tym razem poprowadził go o. dr Piotr Włodyga – benedyktyn z klasztoru w Lubiniu. Konferencje, homilie i rozważania, które wygłosił dla nas o. Piotr, były inspirowane dialogiem, jaki każdy człowiek prowadzi w swoim życiu z Bogiem. Nasz gość przekazywał nam także swoje doświadczenia i przemyślenia dotyczące ojcostwa duchowego i rozumienia ojcostwa w świecie w pespektywie ojcostwa Bożego. Jak każdy comiesięczny dzień skupienia w naszym seminarium, tak i ten był wypełniony czasem na adorację Najświętszego Sakramentu, osobistą i wspólnotową modlitwę, której pomagała panująca w budynku święta cisza – silentium sacrum. Dzień skupienia zakończyliśmy w niedzielne popołudnie Nieszporami Eucharystycznymi.

Msza św. sprawowana przez o. Piotra Włodygę w kościele seminaryjnym.

Konferencja o. Piotra Włodygi.