Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    Ostatni tydzień maja rozpoczęliśmy dniem skupienia, który zainicjowało nabożeństwo majowe w sobotni wieczór. Tym razem poprowadził go o. dr Piotr Włodyga – benedyktyn z klasztoru w Lubiniu. Konferencje, homilie i rozważania, które wygłosił dla nas o. Piotr, były inspirowane dialogiem, jaki każdy człowiek prowadzi w swoim życiu z Bogiem. Nasz gość przekazywał nam także swoje doświadczenia i przemyślenia dotyczące ojcostwa duchowego i rozumienia ojcostwa w świecie w pespektywie ojcostwa Bożego. Jak każdy comiesięczny dzień skupienia w naszym seminarium, tak i ten był wypełniony czasem na adorację Najświętszego Sakramentu, osobistą i wspólnotową modlitwę, której pomagała panująca w budynku święta cisza – silentium sacrum. Dzień skupienia zakończyliśmy w niedzielne popołudnie Nieszporami Eucharystycznymi.

Msza św. sprawowana przez o. Piotra Włodygę w kościele seminaryjnym.

Konferencja o. Piotra Włodygi.