Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    Kościół katedralny jest nazywany „Głową i Matką wszystkich kościołów diecezji”. Jest on bowiem kościołem biskupa, pasterza Kościoła partykularnego. W nim znajduje się katedra, z której biskup, jako Ojciec wspólnoty diecezjalnej, sprawuje autentyczną apostolską posługę nauczania, kierowania i uświęcania, a zwłaszcza głoszenia Słowa Bożego. W kościele katedralnym sprawuje się największe uroczystości w ważnych momentach życia Kościoła lokalnego i powszechnego. W sobotę, 31. maja, miało miejsce poświęcenie nowego ołtarza głównego i odnowionego prezbiterium. Dzień ten stał się świętem całej archidiecezji częstochowskiej. Uroczystego aktu konsekracji ołtarza dokonał arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak, który następnie przy nowo poświęconym ołtarzu sprawował Najświętszą Ofiarę w koncelebrze biskupów pomocniczych: biskupa Antoniego Długosza i biskupa Jana Wątroby oraz licznie zgromadzonych kapłanów. W niezwykle uroczystej Mszy św. uczestniczyli ponadto księża kanonicy kapituły bazyliki archikatedralnej i kapituł kolegiackich oraz rzesza wiernych. Nasze seminarium przez posługę asysty liturgicznej i oprawę muzyczną w wykonaniu chóru seminaryjnego włączyło się w ubogacenie tej doniosłej celebry. 
 
 
Procesja wejścia kapłanów koncelebrujących i biskupów z relikwiami św. Andrzeja Boboli. 
Arcybiskup Stanisław Nowak oraz biskupi pomocniczy: biskup Antoni Długosz, 
biskup Jan Wątroba. 
Homilia arcybiskupa Stanisława Nowaka. 
Złożenie relikwii św. Andrzeja Boboli w ołtarzu.  
Modlitwa poświęcenia.  
Namaszczenie mensy ołtarzowej. 
Okadzenie nowego ołtarza. 
Okadzenie kościoła, kapłanów i ludu. 
Iluminacja archikatedry. 
Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Nowaka. 
Arcybiskup metropolita w otoczeniu swych biskupów pomocniczych i prezbiterium diecezjalnego. 
Odnowione prezbiterium w całej okazałości. 
Końcowe błogosławieństwo.