Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    Kościół katedralny jest nazywany „Głową i Matką wszystkich kościołów diecezji”. Jest on bowiem kościołem biskupa, pasterza Kościoła partykularnego. W nim znajduje się katedra, z której biskup, jako Ojciec wspólnoty diecezjalnej, sprawuje autentyczną apostolską posługę nauczania, kierowania i uświęcania, a zwłaszcza głoszenia Słowa Bożego. W kościele katedralnym sprawuje się największe uroczystości w ważnych momentach życia Kościoła lokalnego i powszechnego. W sobotę, 31. maja, miało miejsce poświęcenie nowego ołtarza głównego i odnowionego prezbiterium. Dzień ten stał się świętem całej archidiecezji częstochowskiej. Uroczystego aktu konsekracji ołtarza dokonał arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak, który następnie przy nowo poświęconym ołtarzu sprawował Najświętszą Ofiarę w koncelebrze biskupów pomocniczych: biskupa Antoniego Długosza i biskupa Jana Wątroby oraz licznie zgromadzonych kapłanów. W niezwykle uroczystej Mszy św. uczestniczyli ponadto księża kanonicy kapituły bazyliki archikatedralnej i kapituł kolegiackich oraz rzesza wiernych. Nasze seminarium przez posługę asysty liturgicznej i oprawę muzyczną w wykonaniu chóru seminaryjnego włączyło się w ubogacenie tej doniosłej celebry. 
 
 
Procesja wejścia kapłanów koncelebrujących i biskupów z relikwiami św. Andrzeja Boboli. 
Arcybiskup Stanisław Nowak oraz biskupi pomocniczy: biskup Antoni Długosz, 
biskup Jan Wątroba. 
Homilia arcybiskupa Stanisława Nowaka. 
Złożenie relikwii św. Andrzeja Boboli w ołtarzu.  
Modlitwa poświęcenia.  
Namaszczenie mensy ołtarzowej. 
Okadzenie nowego ołtarza. 
Okadzenie kościoła, kapłanów i ludu. 
Iluminacja archikatedry. 
Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Nowaka. 
Arcybiskup metropolita w otoczeniu swych biskupów pomocniczych i prezbiterium diecezjalnego. 
Odnowione prezbiterium w całej okazałości. 
Końcowe błogosławieństwo.