Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów


   

    Aby pomóc tym, którzy zajmują się formacją i przygotowaniem Liturgicznej Służby Ołtarza we wspólnotach parafialnych, ceremoniarze Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, na co dzień zajmujący się posługą liturgiczną w seminarium oraz podczas uroczystości w bazylice archikatedralnej i w innych miejscach archidiecezji, stworzyli „KOMPENDIUM CEREMONIARZA”. 

     Jest to swego rodzaju podręcznik przeznaczony do przygotowania ministrantów i lektorów do posługi przy ołtarzu w ramach zwykłej formacji Służby Liturgicznej. Może służyć do uzupełniania wiadomości we własnym zakresie oraz w czasie przygotowań do szczególnych uroczystości parafialnych. Przeznaczone jest także dla księży, ponieważ znajdują się nim również wskazówki co do celebrujących.
 
    Książka zawiera krok po kroku dokładny opis służby ministranckiej podczas Mszy św. w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy liturgiczne z uwzględnieniem opcji: Msza św. celebrowana przez jednego kapłana i koncelebrowana, Msza św. uroczysta, Msza św. z jednym i dwoma diakonami, Msza św. celebrowana przez biskupa.
   
     „KOMPENDIUM” zawiera ponadto obszerny dodatek, w którym znajdują się np. instrukcje posługiwania się kalendarzem liturgicznym, praktyczny przewodnik po Mszale Rzymskim i słownik.
 
     Warto dodać, że książka jest rzadko spotykaną formą „technicznego” opracowania posługi liturgicznej i obejmuje wiele praktycznych wskazówek. Zawiera wiele rad wypływających z doświadczenia ceremoniarzy seminaryjnych. Układ wewnętrzny i zewnętrzny jest zaprojektowany tak, by można było korzystać z tego opracowania nawet na bieżąco podczas liturgii.

 ***
  „KOMPENDIUM” jest zatwierdzone i wydane za zgodą stosownych Władz Duchownych. Słowo wprowadzające napisał J.E. arcybiskup metropolita częstochowski dr Stanisław Nowak.
  „KOMPENDIUM CEREMONIARZA” można nabyć w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej oraz w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

     

               - 92 strony,
               - papier kredowy,
               - kolorowy druk,
               - zdjęcia, schematy,
               - oprawa miękka,
               - format A5,
               - cena 15,00 PLN.

 
Chrystus jest obecny w Kościele i działa w nim również poprzez Świętą Liturgię. Aby wierni mogli właściwie przeżyć spotkanie z Bogiem w czasie celebracji Mszy św., sakramentów i innych nabożeństw, ci, którzy sprawują posługę liturgiczną, muszą być do tego odpowiednio przygotowani i obeznani z przepisami liturgicznymi. Porządek i godność liturgii pozwalają lepiej i głębiej przeżyć sacrum zarówno uczestnikom, jak też Służbie Liturgicznej.

 

 Przepisy liturgiczne nie są jedynie po to, by zorganizować i ujednolicić formę sprawowania nabożeństw, lecz także, aby ukazać, że jest to rzeczywistość Boga działającego w Kościele, w której człowiek tylko służy spotkaniu Boskości i człowieczeństwa, a wierność przepisom jest wyrazem miłości do Boga i Kościoła.