Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    Na tydzień przed zakończeniem roku akademickiego i wyjazdem do domów rodzinnych na wakacje, wspólnota naszego seminarium przeżywała ostatni dzień skupienia. Tym razem poprowadził go dla nas ks. dr Włodzimierz Skoczny – rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej w Krakowie, do niedawna także profesor naszego seminarium. Konferencje i rozważania koncentrowały się wokół sceny powołania Apostołów i rozesłania ich na głoszenie Ewangelii. W jej kontekście przyglądaliśmy się naszemu powołaniu, wybraniu i „małemu rozesłaniu” na głoszenie Chrystusa słowem i czynem w czasie wakacji. Jak zawsze czas dnia skupienia wypełniony był wspólnotową i osobistą modlitwą, chwilą na własną refleksję. Centrum dnia stanowiła Msza św. niedzielna sprawowana przez naszego dostojnego Gościa.


Msza św. sprawowana przez ks. dr. Włodzimierza Skocznego w kościele seminaryjnym.

Konferencja ks. dr. Włodzimierza Skocznego.