Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    Na tydzień przed zakończeniem roku akademickiego i wyjazdem do domów rodzinnych na wakacje, wspólnota naszego seminarium przeżywała ostatni dzień skupienia. Tym razem poprowadził go dla nas ks. dr Włodzimierz Skoczny – rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej w Krakowie, do niedawna także profesor naszego seminarium. Konferencje i rozważania koncentrowały się wokół sceny powołania Apostołów i rozesłania ich na głoszenie Ewangelii. W jej kontekście przyglądaliśmy się naszemu powołaniu, wybraniu i „małemu rozesłaniu” na głoszenie Chrystusa słowem i czynem w czasie wakacji. Jak zawsze czas dnia skupienia wypełniony był wspólnotową i osobistą modlitwą, chwilą na własną refleksję. Centrum dnia stanowiła Msza św. niedzielna sprawowana przez naszego dostojnego Gościa.


Msza św. sprawowana przez ks. dr. Włodzimierza Skocznego w kościele seminaryjnym.

Konferencja ks. dr. Włodzimierza Skocznego.