Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
      W sobotę, 21. czerwca, zakończyliśmy kolejny rok akademicki, a tym samym kolejny rok formacji i przygotowania do kapłaństwa, kolejny rok przybliżania się do Chrystusa i upodabniania się do Niego. Klerycy wrócili do swych domów rodzinnych i do swoich wspólnot parafialnych. Dla starszych alumnów wakacje będą również czasem praktyki duszpasterskiej na koloniach, obozach czy rekolekcjach organizowanych przez archidiecezję, ruchy i stowarzyszenia kościelne, parafie. Najstarsi klerycy będą także odbywać praktyki katechetyczne w szkołach. Pod koniec września wrócimy znów do naszego seminaryjnego domu, by przez rekolekcje przygotować się do kolejnego roku formacji.