Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Dnia 25 sierpnia odbyła się w naszym mieście procesja różańcowa pod przewodnictwem J. E. metropolity częstochowskiego arcybiskupa Stanisława Nowaka. Brali w niej również udział alumni i wychowawcy Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Związana ona była z obchodami uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Rozpoczęła się Nieszporami w Archikatedrze, spod której wierni przeszli Alejami NMP modląc się wspólnie, dając tym samym świadectwo swej wiary i miłości do Matki Bożej. Zwieńczenie procesji  stanowiła Eucharystia przeżywana na Jasnogórskim Szczycie. Ufamy, że w przyszłym roku również będziemy mogli radować się uczestnictwem w procesji z jeszcze liczniejszą grupą naszych braci i sióstr.


Arcybiskup rozpoczyna procesję przed katedrą.