Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Dnia 25 sierpnia odbyła się w naszym mieście procesja różańcowa pod przewodnictwem J. E. metropolity częstochowskiego arcybiskupa Stanisława Nowaka. Brali w niej również udział alumni i wychowawcy Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Związana ona była z obchodami uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Rozpoczęła się Nieszporami w Archikatedrze, spod której wierni przeszli Alejami NMP modląc się wspólnie, dając tym samym świadectwo swej wiary i miłości do Matki Bożej. Zwieńczenie procesji  stanowiła Eucharystia przeżywana na Jasnogórskim Szczycie. Ufamy, że w przyszłym roku również będziemy mogli radować się uczestnictwem w procesji z jeszcze liczniejszą grupą naszych braci i sióstr.


Arcybiskup rozpoczyna procesję przed katedrą.