Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W dniach 24 – 28 września w naszym seminarium miały miejsce rekolekcje, którymi rozpoczęliśmy nowy rok akademicki. Kapłanem, który podjął się prowadzenia rekolekcji był nasz nowy rektor ks. dr Andrzej Przybylski. Na konferencjach poruszane były tematy żywej wiary, nadziei oraz radości w kontekście życia kleryka i kapłana. Ksiądz rekolekcjonista mocno akcentował znaczenie wspólnoty opartej na fundamencie Ewangelii, trud jej budowy, ale także wielką jej wartość jako niezastąpionego środowiska wzrostu każdego chrześcijanina. W programie rekolekcji nie zabrakło czasu, kiedy mogliśmy spotkać się z Panem : podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, Nabożeństwa Słowa Bozego, adoracji krzyża czy drogi krzyżowej. W tym czasie modlitwy

i powakacyjnego zatrzymania towarzyszyli nam nasi księża wychowawcy i profesorowie. Rekolekcje wydały owoce już w wielu sercach, ponadto wchodzimy wspólnotą w ten rok akademicki i formacyjny z nowym zapałem gdyż „wiara domaga się rozwoju”.