Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

I zaczęło się... kolejny rok akademicki, kolejny rok formacji ku kapłaństwu, kolejny etap pracy nad sobą, w którym nigdy nie wiadomo do końca, co On dla nas przygotował.

Po rekolekcjach i po uroczystej inauguracji zaczęło się to, do czego wszyscy studenci tęsknią przez całe wakacje - wykłady. Pierwszy rok przeżywa jeszcze szok po zderzeniu się z Zośką - tak zwykł nazywać filozofię, jeden z naszych byłych wykładowców, a zarazem rektor pewnego seminarium...Drugi rok będąc na półmetku studiów filozoficznych, żywi nadzieję, że po nocy nastanie dzień.U naszych trzecioroczniaków wielkie przygotowania do dwóch ważnych wydarzeń : jednego pogrzebu i narodzin. Będą grzebać starego człowieka, a szykować miejsce nowemu. Niech sutanna za długą im nie będzie!To połowa seminarium, a co u naszych starszych braci z czwartego, piątego i szóstego kursu?  Na razie zostawmy ich w spokoju, bo właśnie przygotowują swoje kazania. Wkrótce do nich wrócimy.

Oczywiście po wakacyjnym letargu zbudziły się wszelkie nasze ruchy, wspólnoty i koła zainteresowań. Ruch Światło-Życie, Rycerstwo Niepokalanej, Koło Misyjne, Apostolstwo Chorych, które przyjęło nazwę Caritas. Możliwe, że Duch poruszy także inne grupy,
a może wzbudzi nowe... Będziemy stale obserwować i dzielić się tym wszystkim co
w naszej seminaryjnej wspólnocie się dzieje.

Przychodź Duchu Święty z nową gorliwością na nowy czas. Ty kieruj nami i pozwól nam wzrastać w świętości każdego dnia!

Imartykulacja roku I.