Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

I zaczęło się... kolejny rok akademicki, kolejny rok formacji ku kapłaństwu, kolejny etap pracy nad sobą, w którym nigdy nie wiadomo do końca, co On dla nas przygotował.

Po rekolekcjach i po uroczystej inauguracji zaczęło się to, do czego wszyscy studenci tęsknią przez całe wakacje - wykłady. Pierwszy rok przeżywa jeszcze szok po zderzeniu się z Zośką - tak zwykł nazywać filozofię, jeden z naszych byłych wykładowców, a zarazem rektor pewnego seminarium...Drugi rok będąc na półmetku studiów filozoficznych, żywi nadzieję, że po nocy nastanie dzień.U naszych trzecioroczniaków wielkie przygotowania do dwóch ważnych wydarzeń : jednego pogrzebu i narodzin. Będą grzebać starego człowieka, a szykować miejsce nowemu. Niech sutanna za długą im nie będzie!To połowa seminarium, a co u naszych starszych braci z czwartego, piątego i szóstego kursu?  Na razie zostawmy ich w spokoju, bo właśnie przygotowują swoje kazania. Wkrótce do nich wrócimy.

Oczywiście po wakacyjnym letargu zbudziły się wszelkie nasze ruchy, wspólnoty i koła zainteresowań. Ruch Światło-Życie, Rycerstwo Niepokalanej, Koło Misyjne, Apostolstwo Chorych, które przyjęło nazwę Caritas. Możliwe, że Duch poruszy także inne grupy,
a może wzbudzi nowe... Będziemy stale obserwować i dzielić się tym wszystkim co
w naszej seminaryjnej wspólnocie się dzieje.

Przychodź Duchu Święty z nową gorliwością na nowy czas. Ty kieruj nami i pozwól nam wzrastać w świętości każdego dnia!

Imartykulacja roku I.