Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W naszym częstochowskim seminarium już od wielu lat istnieje pewna tradycja.

W jeden z październikowych dni wszyscy alumni roku pierwszego udali się do podziemi naszego budynku, gdzie czekała ich tajemnicza misja. Po drodze jedna z sióstr pracujących w seminarium wyposażyła ich w niezbędny do tej „akcji” sprzęt. Każdy przywdział osobliwy mundur (flanelową piżamę) oraz specjalistyczne obuwie (gumiaki). Oczywiście wszystko było sterylne i utrzymane w należytej kondycji! Następnie pod dowództwem siostry nasi bracia udali się do pomieszczenia, gdzie czekały na nich już od dawna naszykowane… beczki do kiszenia kapusty!

W tym czasie inna grupa chłopaków pieczołowicie szykowała materiał do ugniatania. Wykrawali głąby, a następnie szatkowali kapustę na drobne paseczki. Stąd właśnie wysyłane były dostawy przewożonej w taczce kapusty wprost do pomieszczenia
z naszymi „ugniataczami”. Po załadowaniu do beczek odpowiedniej porcji, chłopaki wskoczyli na swoje miejsce pracy i zaczęli wielokilometrową wędrówkę w miejscu. Czasem zastanawiałem się, co wymaga więcej wysiłku – ten „spacerek” w podziemiach, czy piesza pielgrzymka na Jasną Górę ze Szczecina. Mniejsza z tym… Cały czas przy dzielnych pracownikach obecna była jedna z sióstr, która pieczołowicie podsypywała im regularnie pod nogi nieco soli. Na początku udeptywanie kapusty nie wymagało wiele wysiłku. Jednak w chwili, gdy wyciśniętego soku zaczynało przybywać, tworzyło się „pod podeszwami” małe bagienko, które naprawdę wciągało tak, że ciężko było podnieść nogę.

Po kilku godzinach misja została zakończona powodzeniem. Kilka beczek z kapustą zostało dokładnie udeptanych, a klerycy zadowoleni z osiągniętych rezultatów udali się do „Ziemi Obiecanej”, o której marzyli od kilku ostatnich godzin – do łazienki.

Tak to jakoś w życiu jest, że aby jeść mógł ktoś, ktoś też musi pracować. W seminarium wcale nie jest inaczej.

Co nam jeszcze na koniec pozostaje? Zapraszamy na degustację naszego specjału!

po zmianach.jpg
Klerycy podczas kiszenia kapusty.