Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W nocy z 11 na 12 października czuwanie w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze podjęła wspólnota Częstochowskiego WSD. Czuwaniu przewodniczył ks. abp Stanisław Nowak.

Rozważania modlitewne, różaniec oraz śpiew animowali klerycy i wychowawcy WSD. Szczytem czuwania była Eucharystia o północy, którą koncelebrowali księża biskupi wraz z księżmi archidiecezji częstochowskiej.

Metropolita w swych rozważaniach mówił o byciu uczniem Chrystusa oraz jaką rolę w życiu chrześcijanina pełni Słowo Boże.

"Należy czytać Słowo Boże i pozwolić się czytać Słowu Bożemu" - wzywał ks. arcybiskup.

Niech pośród owoców, które zrodził ten czas, będą także pragnienie coraz uważniejszego i głębszego wsłuchiwania się w Słowo Pana i pozwolenie, aby odcisnęło Ono piętno na naszych sercach.