Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W nocy z 11 na 12 października czuwanie w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze podjęła wspólnota Częstochowskiego WSD. Czuwaniu przewodniczył ks. abp Stanisław Nowak.

Rozważania modlitewne, różaniec oraz śpiew animowali klerycy i wychowawcy WSD. Szczytem czuwania była Eucharystia o północy, którą koncelebrowali księża biskupi wraz z księżmi archidiecezji częstochowskiej.

Metropolita w swych rozważaniach mówił o byciu uczniem Chrystusa oraz jaką rolę w życiu chrześcijanina pełni Słowo Boże.

"Należy czytać Słowo Boże i pozwolić się czytać Słowu Bożemu" - wzywał ks. arcybiskup.

Niech pośród owoców, które zrodził ten czas, będą także pragnienie coraz uważniejszego i głębszego wsłuchiwania się w Słowo Pana i pozwolenie, aby odcisnęło Ono piętno na naszych sercach.