Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W niedzielne popołudnie 19 października odbył się Jesienny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Także my uczestniczyliśmy w nim tzn. grupa klerycka zaangażowana w życie wspólnoty.

Gospodarzem tego dnia była parafia. św Jana Kantego w Częstochowie. Wszystkich przybyłych powitali moderatorzy rejonu częstochowskiego ks. Rafał Grzesiak oraz Izabela Rybak.

Wszyscy zgromadzeni wołaliśmy o Ducha Świętego, a następnie ks. Norbert Tomczyk wygłosił katechezę. Zgodnie z hasłem tego roku, przypominał o czynieniu uczniów, ponieważ Kościół jest posłany, aby głosić. Ewangelizacja powinna stać się stylem życia każdego chrześcijanina.

Nieodłącznym punktem tych spotkań jest zawsze dzielenie się Słowem Bożym. To jest treść codziennej ewangelizacji - Boże działanie w moim życiu. Młodzież żyje Bogiem, a On się im udziela, czego dowodem są liczne świadectwa tych, którzy "nie mogą nie głosić, tego co widzieli i słyszeli".

Dla nas, jest to doświadczenie łączności ze wspólnotą rejonową, które jest także znakiem jedności i różnorodności grup w Kościele. Zawsze jest to dla nas czas ubogacający. Jest to też możliwość spotkania z naszymi przyjaciółmi - osobami świeckimi - które często są dla nas, kleryków  przykładem żywej wiary, wiernego trwania w Bogu pomimo obowiązków, mody i wielu innych problemów ludzi młodych i zagonionych. Jest to budujące, a jednocześnie ukazuje potrzebę doświadczenia Boga w drugim człowieku, a co za tym idzie, aby z naszej strony odpowiedzią na to wołanie było tylko i wyłącznie święte kapłaństwo. Nie dobre, nie w porządku, czy "może być" ale ŚWIĘTE!

Następny DW - zima 2008!

"Dopiero na płaszczyźnie rejonu, gdzie spotyka się wiele różnorodnych grup, mogą one w znaku swego zgromadzenia się i we wzajemnym świadectwie przeżyć rzeczywistość Ruchu i zarazem ją pogłębić" (ks. Franciszek Blachnicki).