Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Pierwszą Mszę Św. w języku łacińskim w tym roku akademickim odprawił ks. profesor Kazimierz Szymonik, prorektor Akademii Muzycznej  im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Ksiądz profesor pochodzący z naszej diecezji jest głęboko zaprzyjaźniony z naszym seminarium, w którym uczy śpiewu liturgicznego oraz prowadzi chór seminaryjny. Mszę Św. koncelebrował prefekt alumnów ks. Tomasz Turczyn.

Ta Eucharystia była głębokim przeżyciem i pewną „nowością” głównie dla braci z roku I. Choć pewnie większość z nich niewiele rozumiała, to jednak w myśl słów jednej z pieśni kościelnych: „co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas” alumni modlili się głównie sercem.

Msze Święte w języku łacińskim są już wieloletnią tradycją w naszym seminarium, którą chcielibyśmy podtrzymywać.