Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Pierwszą Mszę Św. w języku łacińskim w tym roku akademickim odprawił ks. profesor Kazimierz Szymonik, prorektor Akademii Muzycznej  im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Ksiądz profesor pochodzący z naszej diecezji jest głęboko zaprzyjaźniony z naszym seminarium, w którym uczy śpiewu liturgicznego oraz prowadzi chór seminaryjny. Mszę Św. koncelebrował prefekt alumnów ks. Tomasz Turczyn.

Ta Eucharystia była głębokim przeżyciem i pewną „nowością” głównie dla braci z roku I. Choć pewnie większość z nich niewiele rozumiała, to jednak w myśl słów jednej z pieśni kościelnych: „co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas” alumni modlili się głównie sercem.

Msze Święte w języku łacińskim są już wieloletnią tradycją w naszym seminarium, którą chcielibyśmy podtrzymywać.