Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Dnia 7 października we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, odszedł do Pana Pasterz Kościoła Sosnowieckiego bp. Adam Śmigielski. Był pierwszym biskupem tej diecezji. Swojego Pasterza żegnały tysiące wiernych. Mszy pogrzebowej przewodniczył abp. Stanisław Nowak – metropolita częstochowski, a homilię wygłosił abp. Józef Michalik. W uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się 11 października w katedrze sosnowieckiej uczestniczyła także delegacja z naszego seminarium. Ks. rektor, diakon i kleryk V roku.  Złączeni we wspólnej modlitwie prosiliśmy o dar życia wiecznego dla śp. bp Adama Śmigielskiego.