Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Wśród wielu tradycji, które są w naszym seminarium, jest także akcja ziemniaczana. Tradycja ta znana jeszcze za czasów, kiedy seminarium częstochowskie było w Krakowie. Każdego roku dzięki dobrej woli parafian archidiecezji częstochowskiej jest dokonywana zbiórka na rzecz seminarium. Jak sama nazwa mówi z akcji przywożone są ziemniaki, ale także różnego rodzaju zboże, oraz buraki i inne warzywa. Za nie wszystkie serdecznie dziękujemy. Naszym odwdzięczeniem jest modlitwa, gdyż każdego miesiąca jest msza św. za dobroczyńców naszego seminarium. Tegoroczna akcja trwa od 02.10.2008r. do 24.10.2008r. Po parafiach archidiecezji jeżdżą dwie grupy najsilniejszych alumnów, ponieważ załadunek jest bardzo wyczerpujący i potrzeba wielu sił. W tym roku wybrano dziesięciu najwytrwalszych kleryków, są to: Adam Banach, Arkadiusz Makles, Sławomir Berdys, Adam Dzieszkowski, Łukasz Trynda, Paweł Bil, Sławomir Mruszczyk, Rafał Kipigroch, Paweł Wróbel, Piotr Klekociński. Nie można zapomnieć także o tych którzy zostają w seminarium, a w sposób szczególny o roku III, II, I. Każdego dnia alumni z tych roczników schodzą do seminaryjnych magazynów gdzie dokonuje się rozładunek transportów z darami. Tradycją w naszym seminarium jest też kiszenie kapusty. To zadanie jest zarezerwowane dla roku I naszych nowicjuszy, którzy z wielką radością szatkują i ugniatają kapustę. Głównym opiekunem tych akcji jest ks. Mieczysław Wach, prokurator seminaryjny, który profesjonalnie zajmuję się administracją naszego seminarium. Za wszystkie dary dla seminarium składamy jeszcze raz wielkie Bóg zapłać!