Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Wśród wielu tradycji, które są w naszym seminarium, jest także akcja ziemniaczana. Tradycja ta znana jeszcze za czasów, kiedy seminarium częstochowskie było w Krakowie. Każdego roku dzięki dobrej woli parafian archidiecezji częstochowskiej jest dokonywana zbiórka na rzecz seminarium. Jak sama nazwa mówi z akcji przywożone są ziemniaki, ale także różnego rodzaju zboże, oraz buraki i inne warzywa. Za nie wszystkie serdecznie dziękujemy. Naszym odwdzięczeniem jest modlitwa, gdyż każdego miesiąca jest msza św. za dobroczyńców naszego seminarium. Tegoroczna akcja trwa od 02.10.2008r. do 24.10.2008r. Po parafiach archidiecezji jeżdżą dwie grupy najsilniejszych alumnów, ponieważ załadunek jest bardzo wyczerpujący i potrzeba wielu sił. W tym roku wybrano dziesięciu najwytrwalszych kleryków, są to: Adam Banach, Arkadiusz Makles, Sławomir Berdys, Adam Dzieszkowski, Łukasz Trynda, Paweł Bil, Sławomir Mruszczyk, Rafał Kipigroch, Paweł Wróbel, Piotr Klekociński. Nie można zapomnieć także o tych którzy zostają w seminarium, a w sposób szczególny o roku III, II, I. Każdego dnia alumni z tych roczników schodzą do seminaryjnych magazynów gdzie dokonuje się rozładunek transportów z darami. Tradycją w naszym seminarium jest też kiszenie kapusty. To zadanie jest zarezerwowane dla roku I naszych nowicjuszy, którzy z wielką radością szatkują i ugniatają kapustę. Głównym opiekunem tych akcji jest ks. Mieczysław Wach, prokurator seminaryjny, który profesjonalnie zajmuję się administracją naszego seminarium. Za wszystkie dary dla seminarium składamy jeszcze raz wielkie Bóg zapłać!