Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Podczas obiadu ksiądz prefekt ogłosił, że wieczorem będziemy mieli gościa. I faktycznie zjawił się. Był to ksiądz Piotr Boraca – Sekretarz Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, który przez wiele lat pracował jako misjonarz w Afryce w miejscowości Ouango.

Yingo Gbia ti Nzapa, Ga na ndo ti e, Nzapa Baba ti e, tokwa Yingo Gbia ti Mo.

Taką właśnie pieśnią rozpoczęliśmy nasze spotkanie. Była to modlitwa do Ducha Świętego w jednym z afrykańskich rodzimych języków – Sango.

Nasz gość zapoznawał nas  z niektórymi działającymi w Polsce organizacjami wspierającymi misje. Wiele opowiadał także o swoich doświadczeniach. Jako misjonarz spotykał się z bardzo różnymi sytuacjami – jedne były radosne inne zaś przysparzały wiele trudności. W jego postawie bardzo uderzył mnie zapał ewangelizacyjny, który wprost z niego emanował, gotowość dawania świadectwa oraz chęć służby. Zrobił na mnie wrażenia człowieka niezwykle kontaktowego i otwartego. Dzieląc się swoimi przemyśleniami zaznaczał, że duchownemu nie wystarczy być kapłanem. Każdy ksiądz ma być świętym kapłanem gotowym poświęcić wszystko dla Chrystusa. Prawdziwy świadek Boga ma dążyć do świętości, a nie do „świętego spokoju”. Takie cechy mają szczególnie wyróżniać każdego misjonarza. Powinien to być ktoś, kto „idzie za Jezusem na 100%”!

Ilekroć spotykam się z różnymi osobami zawsze najbardziej zapamiętuję nie to, co dany człowiek powiedział, ale to, jaki dany człowiek był. Z tej wizyty na pewno pozostanie mi wspomnienie kapłana, który nie tylko głosił piękne hasła, ale autentycznie nimi żył.