Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Pamiętna data – odzyskanie niepodległości przez nasz naród. By uczcić obchody tego dnia klerycy z seminaryjnej scholi przygotowali wieczór muzyczno-literacki o treści patriotycznej. Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia był kl. Sławek Berdys.
Pierwsze przygotowania rozpoczęły się już kilka tygodni wcześniej. Próby śpiewu i ćwiczenia lektorów czy recytatorów zajmowały nieco czasu. Niesamowicie przy tym ubogacały, pozwalając uczyć się wspólnej pracy i odpowiedzialności. Zresztą, każde zadanie wykonywane w grupie jest kolejną okazją do zacieśniania relacji z braćmi.
Sam apel był przedstawieniem zamkniętym. W miejscu widowni zasiedli alumni niezaangażowani w występ, księża wychowawcy oraz księża profesorowie. Odpowiednio dobrane oświetlenie, dekoracja utrzymana w jesiennym tonie, pieśni wspominające męstwo i odwagę żołnierzy walczących o wolną Polskę tworzyły nieco nostalgiczny i sprzyjający refleksji nastrój.
Występ bardzo się spodobał. Świadczyły o tym pochwały wypowiadane przez widzów. Ksiądz rektor również wyraził swoją aprobatę i serdecznie podziękował za podtrzymywanie pamięci o tak ważnych dla narodu polskiego chwilach.
Jak widać życie w seminarium nie polega na nieustannym wypełnianiu swoich obowiązków. Znajdzie się też okazja do dzielenia się swoimi talentami, rozwijania zainteresowań i podejmowania wspólnych inicjatyw. A ile przy tym jest radości wiemy tylko my…


Wieczornica zorganizowana w seminaryjnej auli


kl. Jacek