Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W nocy z jedenastego na dwunastego listopada kurs trzeci z naszego seminarium czuwał wraz z Maryją na modlitwie w kaplicy jasnogórskiej. Towarzyszyła nam parafia Żarki, która wiernie każdego roku o tej porze, przybywa na Jasną Górę. Wierni z tej parafii animując śpiew i modlitwy tej nocy, dali świadectwo bycia wspólnotą. Nasze czuwanie miało charakter modlitwy za Ojczyznę, w związku z dniem niepodległości.
 

Konferencje ks. arcybiskup poświecił kończącemu się hasłu tego roku: Bądzcie uczniami Chrystusa. Szczególną uwagę zwrócił na Słowo Boże i jego wagę w procesie czynienia uczniów. Tym sposobem przywiódł myśl wiernych do historii przekładów Biblii w języku polskim. Rozpoczął od Biblii ks. Jakuba Wujka, a skończył na dopiero co wydanej Biblii, która jest dziełem zakonu Paulinów. Jest to najnowszy polski przekład Pisma Świętego, opatrzonego dosyć obszernymi komentarzami, dostosowany do współczesnych czytelników.

Dodatkowym owocem takich czuwań, jest możliwość wejścia w sytuację uczniów w Ogrójcu, kiedy walczyli oni z sennością. Z pewnością nie było to łatwe dwa tysiące lat temu, tak samo jak dziś nie jest - bo choć duch ochoczy, ale ciało słabe.