Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W tym roku spotkała nas niemała niespodzianka. Dzień rektorski, który zawsze przeżywaliśmy w czasie majowego weekendu odbył się w przeddzień rocznicy odzyskania niepodległości. Tak więc wszyscy wyjechaliśmy wspólnie w Góry Świętokrzyskie – klerycy i wychowawcy. Była to świetna okazja do zacieśnienia wspólnych więzi. Podróż dwoma autokarami (no bo jak inaczej przetransportować około stu „chłopa”?) minęła bardzo sympatycznie. Naszym pierwszym przystankiem było sanktuarium drzewa krzyża świętego. Bardzo serdecznie przyjęli nas tamtejsi kustosze – Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Przeżyliśmy tam Mszę Świętą i mieliśmy również nieco czasu na zwiedzenie świątyni wraz z jej muzeum. Godne polecenia jest również mieszczące się w obrębie budynku muzeum przyrodnicze oraz historyczne. Sam je zwiedzałem i gorąco zachęcam każdego do obejrzenia jego bogatych zasobów.

 
Nasza grupa przy sanktuarium drzewa krzyża św.

W czasie naszej wyprawy zdobyliśmy też szczyt Łysicy. Może nie jest to żaden z ośmiotysięczników, ale zawsze coś… Ostatnim punktem wycieczki były wspólne Nieszpory w opactwie Cystersów w Jędrzejowie. 

Wszyscy wróciliśmy do domu szczęśliwi i zadowoleni z niezwykłej niespodzianki jaką sprawił nam ksiądz rektor. Oby więcej takich chwil!

 
Msza św. w kościele na Świętym Krzyżu

kl. Jacek