Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Tuż po powrocie z naszych cmentarnych misji, 2 listopada w dzień zaduszny, w archikatedrze wspominaliśmy zmarłych biskupów. Cała nasza wspólnota seminaryjna zgromadziła się na tej szczególnej Eucharystii, kiedy dziękujemy i prosimy za pasterzy lokalnego Kościoła częstochowskiego.

Wielu z nas tego wieczoru próbowało wykrzesać resztki sił po całym często zabieganym dniu, i połączyć tę małą ofiarę z modlitwą w ciszy katedry. Wierzymy, że słowa "świętych obcowanie" w tym czasie żyły pełnią swojej treści tam u Pana naszego i w sercach wielu ludzi na ziemi.

 

 Światłość wiekuista niech im świeci!