Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Tuż po powrocie z naszych cmentarnych misji, 2 listopada w dzień zaduszny, w archikatedrze wspominaliśmy zmarłych biskupów. Cała nasza wspólnota seminaryjna zgromadziła się na tej szczególnej Eucharystii, kiedy dziękujemy i prosimy za pasterzy lokalnego Kościoła częstochowskiego.

Wielu z nas tego wieczoru próbowało wykrzesać resztki sił po całym często zabieganym dniu, i połączyć tę małą ofiarę z modlitwą w ciszy katedry. Wierzymy, że słowa "świętych obcowanie" w tym czasie żyły pełnią swojej treści tam u Pana naszego i w sercach wielu ludzi na ziemi.

 

 Światłość wiekuista niech im świeci!