Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Jak co roku, tak i tym razem wspólnota seminaryjna wzięła udział w obchodach Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata w Archikatedrze Częstochowskiej. Nie jesteśmy jedyną grupą, która włączyła się czynnie w udział we Mszy Świętej celebrowanej pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka. Wspólnota młodych z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, po przeżyciu swoich rekolekcji w Świętej Puszczy w Olsztynie, angażowała się w animację śpiewów oraz w przygotowanie Liturgii Słowa.
Wielką radością jest widok tak wielu młodych ludzi, którzy pragną pogłębiać swoją więź z Jezusem.