Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Jak co roku, tak i tym razem wspólnota seminaryjna wzięła udział w obchodach Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata w Archikatedrze Częstochowskiej. Nie jesteśmy jedyną grupą, która włączyła się czynnie w udział we Mszy Świętej celebrowanej pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka. Wspólnota młodych z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, po przeżyciu swoich rekolekcji w Świętej Puszczy w Olsztynie, angażowała się w animację śpiewów oraz w przygotowanie Liturgii Słowa.
Wielką radością jest widok tak wielu młodych ludzi, którzy pragną pogłębiać swoją więź z Jezusem.