Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Każdy z nas ma taki wyjątkowy dzień w roku, na który musi przygotować sobie duże zapasy herbaty, kawy i jakiegoś ciasta. O czym mowa? O imieninach. Księża wychowawcy również świętują w naszej wspólnocie ten dzień. Klerycy ze swojej strony przy takiej okazji przygotowują im małą „niespodziankę”. Nasz seminaryjny zespół aranżuje zawsze niewielki koncert dla solenizanta. Tym razem nie było inaczej, a solenizantem był nie kto inny jak ks. Rektor Andrzej Przybylski.
W życzeniach v-c dziekan alumnów Arkadiusz Makles dziękował Księdzu Rektorowi za dotychczasową posługę. Minęły zaledwie dwa miesiące odkąd zaczęliśmy współpracę z nowymi wychowawcami, a już można powiedzieć, że układa się ona całkiem nieźle. Świadczą o tym m. in. życzenia kl. Arka, w których zwracał się do solenizanta – Ojcze Rektorze. I nie były to puste słowa.
Nasz ojciec rektor lubi zaskakiwać swych wychowanków. Zaprosił na ten wieczór gościa specjalnego, który bez wątpienia podbił nasze serca swoją spontanicznością i otwartością.
Ciekawa jest ta nasza wspólnota seminaryjna, w której mieszkając ze sobą dzień w dzień pod jednym dachem potrafimy się jeszcze nawzajem zaskakiwać.