Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Raz w miesiącu we wspólnocie seminaryjnej przeżywamy jednodniowe rekolekcje w ciszy zwane również Dniem Skupienia. W grudniu wypadł on w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Funkcję rekolekcjonisty pełnił ks. Mirosław Cholewa.
Wieczorem o godz. 19.30 odbył się Akatyst. Jest to przepiękne nabożeństwo ku czci Bogurodzicy zaadaptowane do Kościoła Katolickiego z obrządku wschodniego. Jest zbudowane z 24 części, z których każda zaczyna się od kolejnej litery alfabetu. O piękne wykonanie śpiewów zadbała seminaryjna schola. W tym roku po raz pierwszy nabożeństwo to było otwarte także dla gości z zewnątrz. Cieszyliśmy się, że mogliśmy modlić się w ten dzień wraz z przybyłymi osobami.


Rozpoczęcie Akatystu w seminaryjnym kościele.