Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Raz w miesiącu we wspólnocie seminaryjnej przeżywamy jednodniowe rekolekcje w ciszy zwane również Dniem Skupienia. W grudniu wypadł on w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Funkcję rekolekcjonisty pełnił ks. Mirosław Cholewa.
Wieczorem o godz. 19.30 odbył się Akatyst. Jest to przepiękne nabożeństwo ku czci Bogurodzicy zaadaptowane do Kościoła Katolickiego z obrządku wschodniego. Jest zbudowane z 24 części, z których każda zaczyna się od kolejnej litery alfabetu. O piękne wykonanie śpiewów zadbała seminaryjna schola. W tym roku po raz pierwszy nabożeństwo to było otwarte także dla gości z zewnątrz. Cieszyliśmy się, że mogliśmy modlić się w ten dzień wraz z przybyłymi osobami.


Rozpoczęcie Akatystu w seminaryjnym kościele.