Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Raz w miesiącu we wspólnocie seminaryjnej przeżywamy jednodniowe rekolekcje w ciszy zwane również Dniem Skupienia. W grudniu wypadł on w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Funkcję rekolekcjonisty pełnił ks. Mirosław Cholewa.
Wieczorem o godz. 19.30 odbył się Akatyst. Jest to przepiękne nabożeństwo ku czci Bogurodzicy zaadaptowane do Kościoła Katolickiego z obrządku wschodniego. Jest zbudowane z 24 części, z których każda zaczyna się od kolejnej litery alfabetu. O piękne wykonanie śpiewów zadbała seminaryjna schola. W tym roku po raz pierwszy nabożeństwo to było otwarte także dla gości z zewnątrz. Cieszyliśmy się, że mogliśmy modlić się w ten dzień wraz z przybyłymi osobami.


Rozpoczęcie Akatystu w seminaryjnym kościele.