Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów na rekolekcje zimowe. Hasłem przewodnim rekolekcji będą słowa św. Pawła: Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu. Będzie to czas modlitwy i okazja do zastanowienia się nad swoim życiem i wyborem życiowych dróg.


Termin rekolekcji:

I tura: 26-28 stycznia 2009 r.
II tura: 5-7 lutego 2009 r.

 

Początek każdej serii pierwszego dnia o godz. 1300, a koniec ostatniego dnia ok. godz. 1500.

Koszt udziału w rekolekcjach: 50 zł. od osoby. Prosimy, aby młodzież przywiozła ze sobą śpiwory, Pismo Święte, instrumenty muzyczne.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 stycznia 2009 r.
 
Miejsce rekolekcji:
Wyższe Seminarium Duchowne
Archidiecezji Częstochowskiej
 ul. Św. Barbary 41
42-200 Częstochowa
Tel. 034-3651215; 0606203044

 

Informacje i karty zgłoszeń można uzyskać w każdej parafii naszej archidiecezji bądź ściągnąć bezpośrednio z naszej strony internetowej.

Zapraszamy!


Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
kartazgloszenia.doc doc 30,00 KB Pobierz