Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W środę 14 stycznia 2009 roku o godzinie 17.00 w Sali Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie odbyło się spotkanie opłatkowe Klubu Seniora wraz z Zarządem Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego w Częstochowie.
    W spotkaniu tym uczestniczył ks. abp Stanisław Nowak, Prezydent Miasta Częstochowa oraz przedstawiciele władz, prezesi i działacze.
    W spotkaniu tym uczestniczyło także Wyższe Seminarium Duchowne na czele z księdzem Rektorem dr Andrzejem Przybylskim, Zarządem Klubu Uczelnianego AZS-WSD oraz scholą seminaryjną, która upiększała spotkanie śpiewaniem kolęd.
    Po uroczystym powitaniu Rektor Wyższego Seminarium Duchownego
w Częstochowie odczytał fragment Ewangelii, po czym nastąpiło dzielenie się opłatkiem i składanie sobie najlepszych życzeń.
    Po wieczerzy przyszedł czas na przemówienia, m.in. Prezesa Klubu Seniora, Honorowego Członka AZS, P. Mieczysława Hrehorowa, księdza Arcybiskupa i wielu innych.
    Podkreślano w nich m.in. jak wielkie znaczenie ma sport i aktywność fizyczna wśród dzieci i młodzieży i jak wielki mogą mieć na nią wpływ.
Oczywiście jak najbardziej się z tymi wypowiedziami zgadzamy.

Zarząd Klubu Uczelnianego AZS WSD Częstochowa