Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W środę 14 stycznia 2009 roku o godzinie 17.00 w Sali Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie odbyło się spotkanie opłatkowe Klubu Seniora wraz z Zarządem Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego w Częstochowie.
    W spotkaniu tym uczestniczył ks. abp Stanisław Nowak, Prezydent Miasta Częstochowa oraz przedstawiciele władz, prezesi i działacze.
    W spotkaniu tym uczestniczyło także Wyższe Seminarium Duchowne na czele z księdzem Rektorem dr Andrzejem Przybylskim, Zarządem Klubu Uczelnianego AZS-WSD oraz scholą seminaryjną, która upiększała spotkanie śpiewaniem kolęd.
    Po uroczystym powitaniu Rektor Wyższego Seminarium Duchownego
w Częstochowie odczytał fragment Ewangelii, po czym nastąpiło dzielenie się opłatkiem i składanie sobie najlepszych życzeń.
    Po wieczerzy przyszedł czas na przemówienia, m.in. Prezesa Klubu Seniora, Honorowego Członka AZS, P. Mieczysława Hrehorowa, księdza Arcybiskupa i wielu innych.
    Podkreślano w nich m.in. jak wielkie znaczenie ma sport i aktywność fizyczna wśród dzieci i młodzieży i jak wielki mogą mieć na nią wpływ.
Oczywiście jak najbardziej się z tymi wypowiedziami zgadzamy.

Zarząd Klubu Uczelnianego AZS WSD Częstochowa