Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Naszą tradycją już jest przeżywanie, wraz z ks. abp. Stanisławem Nowakiem, wspólnej wieczerzy wigilijnej w przeddzień wyjazdu kleryków na przerwę świąteczną. I w tym roku nie było inaczej.
Zawsze jest to wyjątkowy wieczór, podczas którego łamiemy się opłatkiem, mamy okazję złożyć sobie życzenia, podziękować za wszelkie dobro napotkane ze strony braci lub przeprosić za zło, którego się dopuściliśmy. Wspólne kolędowanie i spotkanie wokół stołu jest tym, co jeszcze bardziej cementuje więzi w naszej wspólnocie.
W takich chwilach klerykom towarzyszą mieszane uczucia. Z jednej strony jak najszybciej chciałoby się wyjechać do bliskich, do domu. Z drugiej zaś strony, cudowność chwil pełnych radości i pokoju spędzonych w towarzystwie braci sprawia, że pożegnanie nie jest wcale takie łatwe.
Niemniej jednak wieczerza minęła pozostawiając po sobie wiele ciepłych wspomnień i resztki zupy grzybowej.