Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Naszą tradycją już jest przeżywanie, wraz z ks. abp. Stanisławem Nowakiem, wspólnej wieczerzy wigilijnej w przeddzień wyjazdu kleryków na przerwę świąteczną. I w tym roku nie było inaczej.
Zawsze jest to wyjątkowy wieczór, podczas którego łamiemy się opłatkiem, mamy okazję złożyć sobie życzenia, podziękować za wszelkie dobro napotkane ze strony braci lub przeprosić za zło, którego się dopuściliśmy. Wspólne kolędowanie i spotkanie wokół stołu jest tym, co jeszcze bardziej cementuje więzi w naszej wspólnocie.
W takich chwilach klerykom towarzyszą mieszane uczucia. Z jednej strony jak najszybciej chciałoby się wyjechać do bliskich, do domu. Z drugiej zaś strony, cudowność chwil pełnych radości i pokoju spędzonych w towarzystwie braci sprawia, że pożegnanie nie jest wcale takie łatwe.
Niemniej jednak wieczerza minęła pozostawiając po sobie wiele ciepłych wspomnień i resztki zupy grzybowej.