Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Naszą tradycją już jest przeżywanie, wraz z ks. abp. Stanisławem Nowakiem, wspólnej wieczerzy wigilijnej w przeddzień wyjazdu kleryków na przerwę świąteczną. I w tym roku nie było inaczej.
Zawsze jest to wyjątkowy wieczór, podczas którego łamiemy się opłatkiem, mamy okazję złożyć sobie życzenia, podziękować za wszelkie dobro napotkane ze strony braci lub przeprosić za zło, którego się dopuściliśmy. Wspólne kolędowanie i spotkanie wokół stołu jest tym, co jeszcze bardziej cementuje więzi w naszej wspólnocie.
W takich chwilach klerykom towarzyszą mieszane uczucia. Z jednej strony jak najszybciej chciałoby się wyjechać do bliskich, do domu. Z drugiej zaś strony, cudowność chwil pełnych radości i pokoju spędzonych w towarzystwie braci sprawia, że pożegnanie nie jest wcale takie łatwe.
Niemniej jednak wieczerza minęła pozostawiając po sobie wiele ciepłych wspomnień i resztki zupy grzybowej.