Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W naszym seminarium, w środę 10 grudnia odbyło się spotkanie z prof. dr. hab. Jarosławem Jagieło, profesorem Ignatianum oraz wykładowcą na częstochowskiej Akademii im. Jana Długosza, autorem wielu książek, m.in. "Gry psychologiczne w szkole", "Komunikacja interpersonalna w szkole", "Trudny uczeń w szkole", "Narcystyczna szkoła", "O psychologicznej rzeczywistości szkoły"; współpracuje z miesięcznikiem psychologicznym „Charaktery”, członek rady naukowej kwartalnika „Psychologia w szkole”.
Spotkanie, zorganizowane przez Koło Kulturalno-Naukowe przy znaczącej pomocy księdza Rektora, dotyczyło przenikania się rzeczywistości duchowej i psychicznej w człowieku. Nasz prelegent poruszał problemy rozeznawania opętania od choroby psychicznej, oraz zależności zdrowia psychicznego człowieka, (także fizycznego!) od działania moralnego i głębokich postaw duchowych. Wykład prof. Jagieły spotkał się z żywym zainteresowaniem braci kleryków, którzy „zarzucili” prelegenta licznymi pytaniami. Spotkanie to było wspaniałym uzupełnieniem naszego psychologicznego wykształcenia i jeszcze bardziej uwrażliwiło nas na potrzebę otwarcia się na dialog z naukami humanistycznymi w pracy duszpasterskiej.