Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W ramach 101. Powszechnego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan alumni V roku Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej zaprosili na spotkanie ze wspólnotą seminaryjną ks. prof. dr hab. Marcina Hintza – proboszcza parafii Ewangelicko – Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie. Ksiądz M. Hintz jest znanym i cenionym, także w Kościele katolickim znawcą problematyki teologicznej szczególnie w zakresie bioetyki i ekumenizmu, wykładowcą Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Spotkanie miało miejsce w poniedziałek 19 stycznia  o godz. 19.30. W imieniu księdza Rektora – Andrzeja Przybylskiego słowa powitania skierował ks. Tomasz Turczyn – prefekt alumnów. W poruszane na spotkaniu zagadnienia wprowadził ks. dr Jarosław Grabowski – wykładowca ekumenizmu. Ks. Hintz w niezwykle ciekawej prelekcji odniósł się do najbardziej aktualnych problemów jakie spotykają uczniów Chrystusa różnych wyznań: laicyzacja życia społecznego i rodzinnego, problemy bioetyczne czy antyewangelizacja w środkach masowego przekazu. Wg ks. Hintza odpowiedzią na te niesprzyjające nurty może i musi być świadectwo o Chrystusie jakie powinni składać chrześcijanie wszelkich wyznań. Świadectwo to będzie się realizować poprzez nową ewangelizację. Poruszane były także niektóre problemy teologiczne z podkreślaniem jednak wspólnego dziedzictwa jakim jest chrzest i Słowo Boże. Pod koniec spotkania alumni mieli okazję do zadawania naszemu gościowi pytań na interesujące ich tematy związane z poruszonymi wcześniej kwestiami.  

Spotkanie zakończyło się modlitwą w intencji chrześcijan prześladowanych za wiarę w Chrystusa, oraz Apelem Jasnogórskim w kościele seminaryjnym.