Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W ramach 101. Powszechnego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan alumni V roku Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej zaprosili na spotkanie ze wspólnotą seminaryjną ks. prof. dr hab. Marcina Hintza – proboszcza parafii Ewangelicko – Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie. Ksiądz M. Hintz jest znanym i cenionym, także w Kościele katolickim znawcą problematyki teologicznej szczególnie w zakresie bioetyki i ekumenizmu, wykładowcą Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Spotkanie miało miejsce w poniedziałek 19 stycznia  o godz. 19.30. W imieniu księdza Rektora – Andrzeja Przybylskiego słowa powitania skierował ks. Tomasz Turczyn – prefekt alumnów. W poruszane na spotkaniu zagadnienia wprowadził ks. dr Jarosław Grabowski – wykładowca ekumenizmu. Ks. Hintz w niezwykle ciekawej prelekcji odniósł się do najbardziej aktualnych problemów jakie spotykają uczniów Chrystusa różnych wyznań: laicyzacja życia społecznego i rodzinnego, problemy bioetyczne czy antyewangelizacja w środkach masowego przekazu. Wg ks. Hintza odpowiedzią na te niesprzyjające nurty może i musi być świadectwo o Chrystusie jakie powinni składać chrześcijanie wszelkich wyznań. Świadectwo to będzie się realizować poprzez nową ewangelizację. Poruszane były także niektóre problemy teologiczne z podkreślaniem jednak wspólnego dziedzictwa jakim jest chrzest i Słowo Boże. Pod koniec spotkania alumni mieli okazję do zadawania naszemu gościowi pytań na interesujące ich tematy związane z poruszonymi wcześniej kwestiami.  

Spotkanie zakończyło się modlitwą w intencji chrześcijan prześladowanych za wiarę w Chrystusa, oraz Apelem Jasnogórskim w kościele seminaryjnym.