Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Jednym z wielkich zadań Kościoła Katolickiego jest jego misja ekumeniczna. Z tego względu w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w naszym mieście Częstochowie były organizowane różne spotkania z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich. Niezwykłym podkreśleniem wspólnego dążenia do jedności było przeżycie Mszy Świętej, której przewodniczył ks. abp Stanisław Nowak. Byli na niej obecni również: bp Jerzy Szotmiller – ordynariusz diecezji krakowsko-częstochowskiej z Kościoła polskokatolickiego, ks. kan. Mirosław Drabiuk – proboszcz parafii prawosławnej w Częstochowie oraz ks. kan. prof. dr hab. Marcin Hintz – pastor Kościoła ewangelicko-augsburskiego.
Także klerycy z naszego seminarium z ks. rektorem Andrzejem Przybylskim na czele włączyli się w przeżywanie tej Eucharystii.
Ks. arcybiskup podkreślał w swej homilii, że podstawową zasadą w dążeniu do budowania jedności Mistycznego Ciała Chrystusa powinna być modlitwa. „Kolana twoje mądrzejsze są niż ty” – mówił, nawiązując do słów św. Augustyna.
Pragniemy głęboko wierzyć, że tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan wyda obfite owoce jeszcze głębszego wzajemnego zrozumienia i braterskiej miłości pomiędzy braćmi z różnych Kościołów chrześcijańskich.