Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Jednym z wielkich zadań Kościoła Katolickiego jest jego misja ekumeniczna. Z tego względu w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w naszym mieście Częstochowie były organizowane różne spotkania z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich. Niezwykłym podkreśleniem wspólnego dążenia do jedności było przeżycie Mszy Świętej, której przewodniczył ks. abp Stanisław Nowak. Byli na niej obecni również: bp Jerzy Szotmiller – ordynariusz diecezji krakowsko-częstochowskiej z Kościoła polskokatolickiego, ks. kan. Mirosław Drabiuk – proboszcz parafii prawosławnej w Częstochowie oraz ks. kan. prof. dr hab. Marcin Hintz – pastor Kościoła ewangelicko-augsburskiego.
Także klerycy z naszego seminarium z ks. rektorem Andrzejem Przybylskim na czele włączyli się w przeżywanie tej Eucharystii.
Ks. arcybiskup podkreślał w swej homilii, że podstawową zasadą w dążeniu do budowania jedności Mistycznego Ciała Chrystusa powinna być modlitwa. „Kolana twoje mądrzejsze są niż ty” – mówił, nawiązując do słów św. Augustyna.
Pragniemy głęboko wierzyć, że tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan wyda obfite owoce jeszcze głębszego wzajemnego zrozumienia i braterskiej miłości pomiędzy braćmi z różnych Kościołów chrześcijańskich.