Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Jednym z wielkich zadań Kościoła Katolickiego jest jego misja ekumeniczna. Z tego względu w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w naszym mieście Częstochowie były organizowane różne spotkania z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich. Niezwykłym podkreśleniem wspólnego dążenia do jedności było przeżycie Mszy Świętej, której przewodniczył ks. abp Stanisław Nowak. Byli na niej obecni również: bp Jerzy Szotmiller – ordynariusz diecezji krakowsko-częstochowskiej z Kościoła polskokatolickiego, ks. kan. Mirosław Drabiuk – proboszcz parafii prawosławnej w Częstochowie oraz ks. kan. prof. dr hab. Marcin Hintz – pastor Kościoła ewangelicko-augsburskiego.
Także klerycy z naszego seminarium z ks. rektorem Andrzejem Przybylskim na czele włączyli się w przeżywanie tej Eucharystii.
Ks. arcybiskup podkreślał w swej homilii, że podstawową zasadą w dążeniu do budowania jedności Mistycznego Ciała Chrystusa powinna być modlitwa. „Kolana twoje mądrzejsze są niż ty” – mówił, nawiązując do słów św. Augustyna.
Pragniemy głęboko wierzyć, że tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan wyda obfite owoce jeszcze głębszego wzajemnego zrozumienia i braterskiej miłości pomiędzy braćmi z różnych Kościołów chrześcijańskich.