Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W sobotę 24 stycznia 2009 roku w naszym seminarium odbyło się sympozjum dla katechetów. Jego temat brzmiał: „Nauczyciel wobec problemów psychospołecznych ucznia”. Organizatorem spotkania był Instytut Teologiczny w Częstochowie. Rozpoczęło się ono od przeżywania Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. abp. Stanisława Nowaka.
Pomimo, iż sympozjum było zorganizowane przede wszystkim dla katechetów, to jednak także wielu kleryków z naszego seminarium skorzystało z możliwości uczestnictwa w wykładach. Wolne chwile przeznaczali na zapoznawanie się z treściami prezentowanymi w ramach sympozjum. Z pewnością będą one przydatne w późniejszej pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną.

Każde wydarzenie kulturalno-naukowe mające miejsce w naszym seminarium jest dla kleryków i wychowawców wielką radością. Cieszymy się, że możemy gościć wielu znakomitych mówców jak również licznych wytrwałych słuchaczy. W ten sposób nasz dom staje się przestrzenią kształcenia nie tylko alumnów, lecz również gości spoza kleryckiej wspólnoty.