Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W sobotę 24 stycznia 2009 roku w naszym seminarium odbyło się sympozjum dla katechetów. Jego temat brzmiał: „Nauczyciel wobec problemów psychospołecznych ucznia”. Organizatorem spotkania był Instytut Teologiczny w Częstochowie. Rozpoczęło się ono od przeżywania Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. abp. Stanisława Nowaka.
Pomimo, iż sympozjum było zorganizowane przede wszystkim dla katechetów, to jednak także wielu kleryków z naszego seminarium skorzystało z możliwości uczestnictwa w wykładach. Wolne chwile przeznaczali na zapoznawanie się z treściami prezentowanymi w ramach sympozjum. Z pewnością będą one przydatne w późniejszej pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną.

Każde wydarzenie kulturalno-naukowe mające miejsce w naszym seminarium jest dla kleryków i wychowawców wielką radością. Cieszymy się, że możemy gościć wielu znakomitych mówców jak również licznych wytrwałych słuchaczy. W ten sposób nasz dom staje się przestrzenią kształcenia nie tylko alumnów, lecz również gości spoza kleryckiej wspólnoty.