Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
„…i przywołał tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego.” (por. Mk 3,13)
Życie kapłana nie jest proste. Święte kapłaństwo jest drogą niezwykle wymagającą. Jest pójściem za Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Jednocześnie płynie stąd dla nas nadzieja, że wszystkie trudy kroczenia za Mistrzem wydadzą obfite owoce.
„Własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lękam. I przed kapłaństwem w proch padam i przed kapłaństwem klękam…” pisał ks. Twardowski. Prawdą jest, że Bóg rozdziela powołania tak jak chce. Prawdą jest również, że młodzi ludzie potrzebują pomocy i wsparcia w jego rozeznawaniu.
Wielką radością dla naszej wspólnoty są ci, którzy każdego roku przyjeżdżają do seminarium, by przeżyć trzydniowe rekolekcje. Jest to czas, w którym młodzi ludzie mogą zapoznać się nieco z duchem naszej wspólnoty oraz jej życiem, trudami i radościami.
W tym roku odpowiedzialnym za przeprowadzenie pierwszej tury rekolekcji był ks. prefekt Tomasz Turczyn, drugiej zaś – ks. prefekt Marcin Święch. Oczywiście ich pomocnikami byli alumni.
Cieszymy się ze wszystkich 58 uczestników tegorocznego spotkania. Żywimy również głęboką nadzieję, że w przyszłym roku w progi naszego seminarium zawita jeszcze więcej młodych ludzi pragnących rozeznawać swoje życiowe powołanie.