Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Coroczną tradycję naszej wspólnoty stanowi uczczenie pamięci św. Tomasza z Akwinu – kapłana i doktora Kościoła, wzoru cnót i jednego z najwybitniejszych teologów. W obchodach tego dnia wzięli również udział zaproszeni goście – ks. abp Stanisław Nowak oraz duchowni i świeccy pracownicy naukowi naszego seminarium. Wedle zwyczaju pierwszym punktem programu była prelekcja jednego z wykładowców teologii naszego seminarium duchownego. W tym roku w treści teologiczne wprowadzał nas ks. dr hab. Sławomir Zieliński.
Szczyt owego dnia stanowiła Eucharystia pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa. Wspólne przeżywanie Mszy Świętej jest bardzo ważne dla budowania jedności z naszymi wykładowcami jak również pomiędzy samymi alumnami.
Po wspólnocie stołu eucharystycznego nadszedł również czas na wspólnotę stołu na refektarzu. Dzień pod patronatem św. Tomasza zakończyliśmy więc kolacją.
Święty Tomasz to postać, która z pewnością w znacznym stopniu przyczyniła się do rozwoju teologii katolickiej. Może zbyt śmiałym byłoby pragnienie, aby nasze seminarium wydawało kapłanów pokroju tego wielkiego dominikanina. Chociaż, kto wie…